ady írói álneve

Társadalom és halandzsa, /T./ 1948. II.,402. 1. ... Bosi, Pier Emilio : Dalaim. /E./ Forditotta, Szathmáry István. 1940. I., 243.. 1.

4 мая 2009 г. ... Aromo: 75, Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon: 69, Vacskamati: 69, Bruckner Szigfrid: 61, ... Mikkamakka vagy Vacskamati nevek esetében.

t Ma délelőtt, ma délelőtt. 1909*1. 422 1* ... Falu Tamás : Emlékek, mikre nem emlékszem. ... x Eszik a család, 1912.11, 714-717 1. : Anyatej. 1912.11.

Dédapám tovább ment annál, hogy a nyelv egy nép vagy nemzet által használt ösz- ... dologra vonatkozó igazsághoz: „én (az Isten) alkottam a földet, ...

Bár az író számos helyen eljátszik a holland kultúrára való utalások rendszerével, megidézi a hajdan volt holland gyarmatbirodalom történetét és a.

amíg el nem kezdenek rejszolni. Amikor auszbrummolt, akkor meg egyfolytában hörgött, hadonászott, és izzadt mint a bálamasz a lízin;.

A kalibakutya érdekes, újfajta szín a kinológiai palettán: ezekben a havasokban nemesítették a pásztorok, félelmetes testi erejük,.

Lázár Ervin névvilága. 30–127. 4.1. Az író és neve. 30–33. 4.2. Lázár Ervin neveinek típusai. 34–127. 4.2.1. Csillagmajor ege alatt. Helynevek Lázár Ervin ...

hetett Karinthy célja e két jelölés váltakoztatásával. Karinthy Frigyes Nem mondhatom el senkinek c. verses kötetében jelent meg a. Karácsonyi karének című.

A z. E r d é l y i. H e l i k o n ... i Sainte-Thérése de Lisieux, /V./ 1933* 92 1. ... Szent Ágoston vallomásaió 1943* 539-540 1.

Szent fényességek magyar magvetői. 1929. ... Eötvös Ida : Versek. 1915. ... sek./ 1931. 52. 1. Móricz Károly : Holt falu pasztellje. 1912. I» 733. 1.

Irodalmi lapjai közül a Magyar Kritika a legjelentősebb, ... Farkas Gyula ; Az elméleti physika kézikönyve. Irta Dr. Fröh- ... A század gyermekei.

ADALÉKOK GOZSDU ELEK EMBERI ÉS ÍRÓI ARCKÉPÉHEZ. BERZY ANDRÁS. Az alábbi közlemény csak elenyészően kis része annak az értékes.

Sütő András gyermekkora Pusztakamaráson telt el. Későbbi, az Anyám könnyű álmot ígér c. könyvében írta, hogy ez a falu „A Mezőségnek hívott erdélyi ...

kerültek ki (Kosztolányi, Karinthy, Szini Gyula, Nagy Lajos, Somlyó Zol ... Szász Zoltánt, Szép Ernőt, Színi Gyulát, Zilahy Lajost és Zsolt Bélát jelöl.

Kósza Szellő : Apponyi Gyurika. /V./ 1898. 468. 1. Kosztka Mihály : Ják Imre meséje. /E./ 1894. II. 369-370.1. ... Szuhay Mátyás : Credo. /V./ 1898, 596. 1.

szerűen, ma is olvasmányosnak tekinthető módon dolgozza fel Pázmány életművét, ... kiadásban van feltüntetve, az appendixek az V. és a X. könyv, ...

kalapos, Csorbóka úr, Bordács keresztapa), megint más részük pedig többször ... vagy másik tulajdonságát emeli ki (Vas Matyi - Cintula): a népmesehősökre ...

Ennél jóval fontosabb Salamon Ferenc által a nemzet özvegyeire való utalás, amely közösségbe ő egyértelműen Vachott Sándornét is bele- tartozónak vélte.

Krúdy Gyula írói világa, egy Szindbád-novella. „UGYE, MÉG NEM UTAZIK EL?” Alább Krúdy Gyula Női arckép a kisvárosban című novellájával kapcsolatos.

603 „Ha valaki az eredeti példányt nézi meg, könnyen meg tudja különböztetni Pázmány vilá- gosbarna tintáját és markáns tollvonásait, a másik kéz sötétebb ...

Váradi Péter, aki ékes stílusú leveleivel méltán vívta ki kortársai csodálatát. Sokan elismerték ... VERESS Endre, Olasz egyetemeken járt magyarországi.

írója rendkívüli érdeklődéssel figyelte à film útját. ... szellemes humoreszk-sorozatot is publikált a magyar filmkritikák születésének és megírásá.

Farkas Wellmann Endre írói névjegye. Tartalom. VERSEK. 3. Az örök város. 3. Hommage récriminatoire à mon fils. 3. Üdvözlet. 3. Trónfoglaló ...

Az íriri névadás sajátcrsságai Karinthy Frigyes mílvei ... ga csupán a valóság látszatát kelti, olyan, mintha valós lenne, ezért a szövegben előforduló.

iratok közül; Csehov első magyar nyelvű novellája is A Hét hasábjain lá tott napvilágot. ... B. : Kruc Feja Dávid, Irta Fényes Samu, 1902. ... x Anyatej.

3 мая 2018 г. ... lij című novellájában az H. G. Wells: „H. G. Wells egyik regényében olvastam”. (N. 2: 106). Ezek az irodalmi nevek nem írói nevek.

Brucknerné Farkas Gizella : A felebarát háza. /E./ I925.I. ... Pinta Sándor : Szivünk miséje. 1930. ... Molnár Kata 2 Áriusz Anna protekciója. 1935.

F, GY* : Gyergyai Albert : A mai francia regény, 1937* ... Egy tiltott könyv, /D#I* Lawrence s Lady ... Orlando és modellje, Virginia Woolf.

A. P, : Az erdélyi magyar tudományos élet* Jancsó Elemér í Ma ... Lukinich Imre : A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar tör ténettudomány. 1926. /202.

lóssy László : A magyar országgyűlési beszéd út ja. 1940. /256./ 91-94. 1* ... Klebelsberg Kunó gróf : A háború utáni kor szelleme. 1932*.

A Budapesti Szemle legutolsó, 1873-tól 1944-ig terjedő korszaka a magyar szellemi élet konzervatív szemléletű, de hű tükörképe. Az irodalmár szerkesztők ...

gya szövetkezet Erdélyben a két háború közt is működött.) ... Juhász, Kugler, Brautner, Godó, Bulbóka tanyája, Sofőr- ... á n y g y i l. á n g y i.

hagyomány sajátosságai mellett a Kolbász-széki (Karcag-környéki) ... Ez bővült lépésről lépésre újabb falurészekkel a mai sza- bálytalan alakzatúvá.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.